Zebranie Grup Członkowskich

Zarząd Polskiego Banku Spółdzielczego w Wyszkowie zawiadamia o zebraniach Grup Członkowskich, które odbędą się w poniżej wymienionych terminach:

20 marca 2017 r. o godzinie 10:00 w lokalu Banku w Dąbrówce

20 marca 2017 r. o godzinie 12:00 w lokalu Banku w Zabrodziu

21 marca 2017 r. o godzinie 10:00 w lokalu Banku w Długosiodle

21 marca 2017 r. o godzinie 13:00 w lokalu Banku w Rząśniku

22 marca 2017 r. o godzinie 16:00 w lokalu Banku w Wyszkowie, przy ul. T. Kościuszki 5

27 marca 2017 r. o godzinie 12:00 w lokalu Banku w Grodzisku Mazowieckim

28 marca 2017 r. o godzinie 15:00 w Restauracji „Gościnna  Chata” w Piastowie, przy ul. Bohaterów Wolności 21

28 marca 2017 r. o godzinie 17:00 w lokalu Banku w Pruszkowie, przy ul. F.Chopina 2/4

PORZĄDEK OBRAD:
1.Otwarcie Zebrania.
2.Wybór Przewodniczącego Zebrania.
3.Wybór Sekretarza Zebrania.
4.Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Polskiego Banku Spółdzielczego w Wyszkowie z  
działalności w 2016 roku.
5.Przedstawienie Sprawozdania Zarządu Polskiego Banku Spółdzielczego w Wyszkowie z działalności w
2016 roku.
6.Prezentacja porządku obrad oraz projektów Uchwał na Zebranie Przedstawicieli.
7.Dyskusja, zapytania, uwagi i wnioski.
8.Zamknięcie obrad.

Zebranie Grupy Członkowskiej jest zdolne do podejmowania uchwał bez względu na liczbę członków obecnych na zebraniu.

Kursy walut

Kursy walut2018-12-13 obowiązuje od godziny: 12:00
1 EUR4.1630
1 USD3.6591
1 CHF3.6644
1 GBP4.6139
więcej

Depozyty 3M

WIBOR 1M - średnia 1,66
WIBOR 3M - średnia 1,72
WIBOR 3M 1,72
więcej