Zmiany w regulaminach dla klientów instytucjonalnych

Uprzejmie informujemy, że w związku z wejściem w życie art. 3855 Kodeksu Cywilnego (KC), od dnia 1 stycznia 2021 r. Polski Bank Spółdzielczy w Wyszkowie. wprowadza zmiany do:

  1. Regulaminu otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla klientów instytucjonalnych
  2. Regulaminu kredytowania działalności gospodarczej

Najistotniejsze zmiany w Regulaminie otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla klientów instytucjonalnych wynikające ze zmiany KC, to określenie zamkniętego katalogu możliwych powodów zamknięcia rachunku. Ponadto w Regulaminie zmienione zostały zapisy dotyczące rachunku VAT polegające na wykreśleniu katalogu możliwych uznań i obciążeń rachunku VAT i dodanie zapisu odwołującego się bezpośrednio do ustawy, doprecyzowano zapisy w zakresie zgłaszania reklamacji oraz zapisy o zarządzie sukcesyjnym. Dokonano również korekt redakcyjnych i legislacyjnych nie mających wpływu na treść merytoryczną Regulaminu

Najistotniejsze zmiany do Regulaminu kredytowania działalności gospodarczej wynikające ze zmiany KC, to dodanie zapisów dotyczących przesłanek zmiany Taryfy opłat i prowizji bankowych dla klientów instytucjonalnych – w przypadku ich wystąpienia, Bank w okresie obowiązywania umowy kredytu może dokonać zmiany w Taryfie polegającej na podwyższeniu lub obniżeniu określonych w Taryfie opłat i prowizji lub wprowadzeniu do Taryfy nowych opłat i prowizji. Ponadto, w Regulaminie zmienione zostały zapisy dotyczące możliwości zgłaszania reklamacji przez Klienta w zakresie usług świadczonych przez Bank  oraz możliwość komunikacji Banku z Klientem w zakresie zawartej umowy kredytu również drogą elektroniczną. Dodano zapisy dotyczące zarządu sukcesyjnego.

Regulaminy dostępne są naszej stronie internetowej www.bankpbs.pl

Pliki do pobrania: