Ubezpieczenie kredytów gotówkowych i innych

Ubezpieczenie na życie Kredytobiorcy "ŻYCIE KOMFORT"

(produkt ubezpieczeniowy spełniający wszystkie wymogi Rekomendacji U wydanej przez KNF dotyczącej dobrych praktyk w zakresie bancassurance)

Ubezpieczenie Concordii "Życie Komfort" to bezpieczeństwo Twoje i Twojej rodziny.  Zapewni spłatę Twoich zobowiązań kredytowych lub wypłatę świadczeń wskazanym przez Ciebie uposażonym w przypadku wystąpienia nieprzewidzianych zdarzeń losowych.

Życie Komfort jest ubezpieczeniem indywidualnym, w którym ubezpieczającym może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej. Natomiast ubezpieczonym może być osoba fizyczna, której życie i zdrowie jest przedmiotem ubezpieczenia.

Zakres ochrony uzależniony jest od wybranego wariantu ubezpieczenia. Pakiet obowiązkowy (jeden z trzech do wyboru) obejmuje takie ryzyka jak:

  1. śmierć Ubezpieczonego,
  2. niezdolność do pracy spowodowana wypadkiem,
  3. niezdolność do pracy spowodowana chorobą,
  4. wystąpienie poważnych zachorowań.

Pakiety dodatkowe (dobrowolny wybór) zapewniają wypłatę świadczeń w przypadkach:

  1. utraty pracy,
  2. śmierci dziecka w następstwie wypadku,
  3. śmierci małżonka w następstwie wypadku,
  4. śmierci Ubezpieczonego w następstwie wypadku,
  5. śmierci Ubezpieczonego w wyniku choroby zakaźnej w rolnictwie.

Pamiętaj! To Ty decydujesz o odpowiednim zakresie ochrony gwarantującym Tobie i Twojej Rodzinie bezpieczeństwo finansowe. Ubezpieczenie się w Banku to oszczędność Twojego cennego czasu!

Szczegółowe informacje na temat oferowanego ubezpieczenia  znajdują się w Karcie produktu Życie Komfort oraz Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia (OWU).

Zapraszamy do Placówek Polskiego Banku Spółdzielczego w Wyszkowie, nasi doradcy pomogą dopasować najlepszy wariant i zakres ubezpieczenia do Państwa indywidualnych potrzeb.