HomeBanking

 • Homebanking jest usługą, umożliwiającą Klientowi banku przesyłanie za pomocą Internetu poleceń przelewów w formie pliku do banku wprost z miejsca pracy lub z domu o dowolnym czasie.

  System zapewnia bezpieczeństwo i poufność przesyłanych danych. Oprócz zabezpieczeń logowania z hasłem wszystkie dane, przesyłane między klientem banku a bankiem są szyfrowane i zatwierdzane podpisem elektronicznym.

  Korzyści:

  • możliwość szybszego i bardziej elastycznego składania poleceń przelewów, często poza godzinami urzędowania banku

  • możliwość szybszego i pełniejszego uzyskiwania informacji o obrotach i saldzie na rachunku

  • brak konieczności drukowania przelewów w swoich systemach informatycznych. Jeżeli taki system informatyczny pozwala zapisać polecenia przelewu w pliku poprzez tzw. EXPORT, to może on być przyjęty poprzez IMPORT w systemie HomeNet. W ten sposób oszczędzamy na papierze komputerowym i czasie drukowania. Operacja EXPORT-IMPORT jest błyskawiczna. Plik wymiany powinien mieć format ELIXIR.

  • brak konieczności składania na każdej dyspozycji przelewu wzorów podpisu. W systemie HomeNet podpisywany jest cały plik.

  Wymagania techniczne:

  • komputer klasy PC

  • system operacyjny: 98/2000/XP/Vista/Windows7

  • procesor: minimum Pentium 200MHz

  • wolne miejsce na twardym dysku MIN 150MB

  • dostęp do Internetu poprzez stałe łącze, modem, usługę typu Neostrada itp.

 • ludzie Osobiście w placówce

  Nasi pracownicy udzielą szczegółowych informacji i służą pomocą przy wypełnianiu dokumentacji.

  Placówki i bankomaty
  telefon Kontakt telefoniczny

  0 29 74 35 220
  (koszt jak za rozmowę lokalną)