Kredyty pomostowe Unia Biznes i Unia Super Biznes

 • Kredyty pomostowe Unia Biznes i Unia Super Biznes to kredyty współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach następujących programów operacyjnych:

  • Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka,
  • Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko,
  • Program Operacyjny Kapitał Ludzki,
  • Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej,
  • Program Operacyjny Europejskiej Współpracy Terytorialnej,
  • Program Rozwoju Obszarów Wiejskich,
  • Program Operacyjny Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nabrzeżnych Obszarów Rybackich,
  • Regionalnych Programów Operacyjnych i Programów Wspólnotowych.

  Kredyt Unia Biznes udzielany jest Klientom posiadającym zdolność kredytową oraz spełniających wymagania formalne niezbędne do uzyskania dofinansowania z funduszy unijnych, a przeznaczony jest na sfinansowanie kosztów kwalifikowanych poniesionych w trakcie realizacji projektu, które będą pokryte dofinansowaniem.

  Kredyt Unia Super Biznes udzielany jest Klientom posiadającym zdolność kredytową oraz spełniających wymagania formalne niezbędne do uzyskania dofinansowania z funduszy unijnych, a przeznaczony jest na sfinansowanie do  85 % kosztów projektu realizowanego w ramach właściwego Programu.

 • ludzie Osobiście w placówce

  Nasi pracownicy udzielą szczegółowych informacji i służą pomocą przy wypełnianiu dokumentacji.

  Placówki i bankomaty
  telefon Kontakt telefoniczny

  0 29 74 35 208
  (koszt jak za rozmowę lokalną)