Sesje rozliczeniowe

Sprawdź harmonogram wysyłania transakcji płatniczych realizowanych za pośrednictwem systemu ELIXIR/SORBNET oraz zleceń dewizowych:

Moment otrzymania zlecenia płatniczego przez Bank

Czas wysyłania transakcji płatniczej

 

SYSTEM ELIXIR

do godz. 10:30 w bieżącym dniu roboczym

I sesja ELIXIR w bieżącym dniu roboczym

w godz. pomiędzy: 10:31 - 13:30 w bieżącym dniu roboczym

II sesja ELIXIR w bieżącym dniu roboczym

w godz. pomiędzy: 13:31 – 18:00 w bieżącym dniu roboczym

III sesja ELIXIR w bieżącym dniu roboczym

po godz. 18:00 w bieżącym dniu roboczym

I sesja ELIXIR w następnym dniu roboczym

 
 

SYSTEM SORBNET

do godz. 14:30 w bieżącym dniu roboczym

transakcja wysyłana bezpośrednio po złożeniu zlecenia w Banku w bieżącym dniu roboczym

 
 

ZLECENIA DEWIZOWE

do godz. 13:30 w bieżącym dniu roboczym

transakcja wysyłana bezpośrednio po złożeniu zlecenia w Banku w bieżącym dniu roboczym

po godz. 13:30 w bieżącym dniu roboczym

transakcja wysyłana w następnym dniu roboczym po godzinie 8:00

Express Elixir
Płatności natychmiastowe Express Elixir dla klientów w naszym Banku są realizowane przez 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu.