Wymiana walut

Szanowni Państwo!

Polski Bank Spółdzielczy w Wyszkowie rozszerzył dotychczasową ofertę wymiany walut o platformę natychmiastowej wymiany walutowej DealingBPS, udostępnianej w bankowości elektronicznej e-CorpoNet.

To nowa usługa oferowana klientom prowadzącym działalność gospodarczą, przedsiębiorstwom korzystającym z bankowości elektronicznej e-CorpoNet.

Z pośrednictwem platformy wymiany walut DealingBPS możesz otrzymać lepszy negocjowany kurs wymiany bez konieczności wizyty w placówce Banku, czy kantorze. Wystarczy, że posiadasz bankowość elektronicznę e-CorpoNet, rachunek bieżący w złotych oraz rachunek walutowy w naszym Banku oraz podpiszesz Umowę o udostępnienie platformy do obsługi transakcji wymiany walut – DealingBPS.

Nowa usługa w ramach wymiany walut w Banku pozwala m.in. na:

  • swobodną, szybką i bezpieczną wymianę walut,
  • dokonywanie transakcji wymiany waluty bezpośrednio w domu, biurze czy w podróży,
  • dostęp do rynkowych kursów walut w dowolnym miejscu i czasie.

W celu aktywacji usługi zapraszamy do najbliższej placówki Banku.

Zaloguj się i wypróbuj wersję demonstracyjną naszej platformy.