Podstawowy Rachunek Płatniczy

 • Podstawowy rachunek płatniczy to rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy prowadzony w walucie polskiej, jako rachunek indywidualny, zapewniający dostęp do bankowości elektronicznej Banku oraz karty debetowej, dostępnej dla Posiadacza rachunku.

  Rachunek ten dedykowany jest wyłącznie dla osób, które nie posiadają w żadnym banku rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego w walucie polskiej.

  Posiadacz Podstawowego rachunku PRP otrzyma:

  • 0 zł za otwarcie, prowadzenie i zamknięcie rachunku
  • 0 zł za dostęp do bankowości elektronicznej w Banku
  • 0 zł za pierwszych 5 w miesiącu przelewów krajowych w PLN, w tym realizacji zlecenia stałego
  • 0 zł za pierwszych 5 w miesiącu wypłat kartą debetową w bankomatach obcych* na terenie RP
  • 0 zł za wydanie/wznowienie i obsługę karty debetowej

  *bankomaty inne niż bankomaty wymienione na stronie internetowej Banku, które są traktowane jak bankomaty własne z zerową opłatą za wypłatę z nich gotówki przy użyciu karty debetowej.

 • ludzie Osobiście w placówce

  Nasi pracownicy udzielą szczegółowych informacji i służą pomocą przy wypełnianiu dokumentacji.

  Placówki i bankomaty
  telefon Kontakt telefoniczny

  0 29 74 35 213
  (koszt jak za rozmowę lokalną)