PSD2

PSD2 to Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2366 z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie usług płatniczych w ramach rynku wewnętrznego.

Kluczowym celem PSD2 jest rozszerzenie ram prawnych, określających zasady świadczenia usług płatniczych, uzupełnienie istniejących regulacji, oraz wyjaśnienie powstałych na ich tle wątpliwości.

Poniżej prezentujemy cztery przyciski, pod którymi zamieszczamy najważniejsze informacje o PSD2.

Link do APIO PSD2Informacje o APIFAQ

Raport dostępności API PSD2 i bankowości internetowej

Raport kwartałAPI PSD2Bankowość internetowa
Dostępność (%)Niedostępność (%)Dostępność (%)Niedostępność (%)
14.09.2019 r. - 13.12.2019 r. 99,91 0,09 99,92 0,08
14.12.2019 r. - 13.03.2020 r. 100 0,00 99,74 0,26
14.03.2020 r. - 13.06.2020 r. 100 0,00 99,91 0,09