Skip to main content
  • PSD2

PSD2

PSD2 to Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2366 z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie usług płatniczych w ramach rynku wewnętrznego.

Kluczowym celem PSD2 jest rozszerzenie ram prawnych, określających zasady świadczenia usług płatniczych, uzupełnienie istniejących regulacji, oraz wyjaśnienie powstałych na ich tle wątpliwości.

Poniżej prezentujemy cztery przyciski, pod którymi zamieszczamy najważniejsze informacje o PSD2.

Link do APIO PSD2Informacje o APIFAQ

Raport dostępności API PSD2 i bankowości internetowej

    Raport kwartał         API PSD2Bankowość internetowa
Dostępność (%)Niedostępność (%)Dostępność (%)Niedostępność (%)
IV Kwartał 2019 99,91 0,09 99,92 0,08
I Kwartał 2020 100 0,00 99,74 0,26
II Kwartał 2020 100 0,00 99,91 0,09
III Kwartał 2020 100 0 99,97 0,03
IV Kwartał 2020 100 0 99,99 0,01
I Kwartał 2021 100 0 99,98 0,02
II Kwartał 2021 99,89 0,11 99,92 0,08
III Kwartał 2021 100 0 99,93 0,07
IV Kwartał 2021 100 0 99,95 0,05
I Kwartał 2022 100 0 99,98 0,02
II Kwartał 2022 100 0 99,96 0,04
III Kwartał 2022 100 0 99,97 0,03
Znajdziesz nas też tutaj