Oprocentowanie

"Szanowni Państwo!

Informujemy, że ulegnie zmianie oprocentowanie Lokat oszczędnościowych "Dopłata BIS".
Lokaty pod nazwą "Dopłata BIS"  odnawiane od dnia 01.01.2022 r., według średniej stawki oprocentowania WIBID 1M, dla terminów umownych: 3m-cy, 6 m-cy oraz 12 miesięcy, będą oprocentowane w oparciu o średni WIBID 1M*  i pomniejszane o 1 p.p."

 

STAWKI PODSTAWOWYCH STÓP PROCENTOWYCH STOSOWANYCH PRZY USTALANIU OPROCENTOWANIA DLA KREDYTÓW I LOKAT OPARTYCH O NIŻEJ WYMIENIONE STAWKI BAZOWE
Opis Aktualizacja Stawka Data obowiązywania od
WIBOR 1 M z ostatniego dnia m-ca Miesięczna 2,23 2022-01-01
WIBOR 1 M z ostatniego dnia m-ca Kwartalna 2,23 2022-01-01
WIBOR 3 M z ostatniego dnia m-ca Miesięczna 2,54 2022-01-01
WIBOR 3 M z ostatniego dnia m-ca Kwartalna 2,54 2022-01-01
Średni WIBOR 1 M z ostatniego m-ca Miesięczna 1,98 2022-01-01
Średni WIBOR 3 M z ostatniego m-ca Kwartalna 2,35 2022-01-01
Średni WIBOR 3 M z ostatniego m-ca Miesięczna 2,35 2021-01-01
Średni WIBID 1 M z ostatniego m-ca Miesięczna 1,78 2021-01-01
WYSOKOŚĆ ZADŁUŻENIA PRZETERMINOWANEGO
Zadłużenie przeterminowane   15,50 2022-01-05