Oprocentowanie

 

STAWKI PODSTAWOWYCH STÓP PROCENTOWYCH STOSOWANYCH PRZY USTALANIU OPROCENTOWANIA DLA KREDYTÓW I LOKAT OPARTYCH O NIŻEJ WYMIENIONE STAWKI BAZOWE
Opis Aktualizacja Stawka Data obowiązywania od
WIBOR 1 M z ostatniego dnia m-ca Miesięczna 0,18 2021-10-01
WIBOR 1 M z ostatniego dnia m-ca Kwartalna 0,18 2021-10-01
WIBOR 3 M z ostatniego dnia m-ca Miesięczna 0,23 2021-10-01
WIBOR 3 M z ostatniego dnia m-ca Kwartalna 0,24 2021-10-01
Średni WIBOR 1 M z ostatniego m-ca Miesięczna 0,18 2021-10-01
Średni WIBOR 3 M z ostatniego m-ca Kwartalna 0,24 2021-10-01
Średni WIBOR 3 M z ostatniego m-ca Miesięczna 0,24 2021-10-01
Średni WIBID 1 M z ostatniego m-ca Miesięczna 0,00 2021-10-01
WYSOKOŚĆ ZADŁUŻENIA PRZETERMINOWANEGO
Zadłużenie przeterminowane   12.00 2021-10-07