Oprocentowanie

 

 

 

 

STAWKI PODSTAWOWYCH STÓP PROCENTOWYCH STOSOWANYCH PRZY USTALANIU OPROCENTOWANIA DLA KREDYTÓW I LOKAT OPARTYCH O NIŻEJ WYMIENIONE STAWKI BAZOWE
Opis Aktualizacja Stawka Data obowiązywania od
WIBOR 1 M z ostatniego dnia m-ca Miesięczna 6,84 2023-04-01
WIBOR 1 M z ostatniego dnia m-ca Kwartalna 6,93 2023-01-01
WIBOR 3 M z ostatniego dnia m-ca Miesięczna 6,89

2023-04-01

WIBOR 3 M z ostatniego dnia m-ca Kwartalna 7,02 2023-01-01
Średni WIBOR 1 M z ostatniego m-ca Miesięczna 6,86 2023-04-01
Średni WIBOR 3 M z ostatniego m-ca Kwartalna 7,11 2023-01-01
Średni WIBOR 3 M z ostatniego m-ca Miesięczna 6,92 2023-04-01
Średni WIBID 1 M z ostatniego m-ca Miesięczna 6,66 2023-04-01
WYSOKOŚĆ ZADŁUŻENIA PRZETERMINOWANEGO
Zadłużenie przeterminowane   24,5 2022-09-08

 

STAWKA BAZOWA DLA KREDYTÓW HIPOTECZNYCH Z OKRESOWO STAŁĄ STOPĄ PROCENTOWĄ
OBOWIĄZUJĄCĄ NA DANY OKRES
 Lp.  Obowiązuje od:  Obowiązuje do:  MÓJ KREDYT HIPOTECZNY MÓJ DOM
(wkład własny 20-30%) 
 MÓJ DOM
(wkład własny 30-50%)
MÓJ DOM
(wkład własny pow. 50%) 
1 02.01.2023 13.01.2023 9,98% 9,48% 8,98% 8,23%
2 16.01.2023 27.01.2023 9,73% 9,23% 8,73% 7,98%
3 30.01.2023 12.02.2023 9,08% 8,58% 8,08% 7,33%
4 13.02.2023 26.02.2023 8,82% 8,32% 7,82% 7,07%
5 27.02.2023 12.03.2023 9,54% 9,04% 8,54% 7,79%
6 13.03.2023 26.03.2023 9,55% 9,05% 8,55% 7,80%
7 27.03.2023 10.04.2023 8,71% 8,21% 7,71% 6,96%
8 11.04.2023 23.04.2023 8,77% 8,27% 7,77% 7,02%
9 24.04.2023 07.05.2023 9,13% 8,63% 8,13% 7,38%