Oprocentowanie

 

 

 

 

STAWKI PODSTAWOWYCH STÓP PROCENTOWYCH STOSOWANYCH PRZY USTALANIU OPROCENTOWANIA DLA KREDYTÓW I LOKAT OPARTYCH O NIŻEJ WYMIENIONE STAWKI BAZOWE
Opis Aktualizacja Stawka Data obowiązywania od
WIBOR 1 M z ostatniego dnia m-ca Miesięczna 6,86 2023-02-01
WIBOR 1 M z ostatniego dnia m-ca Kwartalna 6,93 2023-10-01
WIBOR 3 M z ostatniego dnia m-ca Miesięczna 6,95

2023-02-01

WIBOR 3 M z ostatniego dnia m-ca Kwartalna 7,02 2023-01-01
Średni WIBOR 1 M z ostatniego m-ca Miesięczna 6,90 2023-02-01
Średni WIBOR 3 M z ostatniego m-ca Kwartalna 7,11 2023-01-01
Średni WIBOR 3 M z ostatniego m-ca Miesięczna 6,95 2023-02-01
Średni WIBID 1 M z ostatniego m-ca Miesięczna 6,70 2023-02-01
WYSOKOŚĆ ZADŁUŻENIA PRZETERMINOWANEGO
Zadłużenie przeterminowane   24,5 2022-09-08

 

STAWKA BAZOWA DLA KREDYTÓW HIPOTECZNYCH Z OKRESOWO STAŁĄ STOPĄ PROCENTOWĄ
OBOWIĄZUJĄCĄ NA DANY OKRES
 Lp.  Obowiązuje od:  Obowiązuje do:  MÓJ KREDYT HIPOTECZNY MÓJ DOM
(wkład własny 20-30%) 
 MÓJ DOM
(wkład własny 30-50%)
MÓJ DOM
(wkład własny pow. 50%) 
1 02.01.2023 13.01.2023 9,98% 9,48% 8,98% 8,23%
2 16.01.2023 27.01.2023 9,73% 9,23% 8,73% 7,98%
3 30.01.2023 12.02.2023 9,08% 8,58% 8,08% 7,33%