Oprocentowanie

 

 

 

STAWKI PODSTAWOWYCH STÓP PROCENTOWYCH STOSOWANYCH PRZY USTALANIU OPROCENTOWANIA DLA KREDYTÓW I LOKAT OPARTYCH O NIŻEJ WYMIENIONE STAWKI BAZOWE
Opis Aktualizacja Stawka Data obowiązywania od
WIBOR 1 M z ostatniego dnia m-ca Miesięczna 5,89 2022-06-01
WIBOR 1 M z ostatniego dnia m-ca Kwartalna 4,12 2022-04-01
WIBOR 3 M z ostatniego dnia m-ca Miesięczna 6,59

2022-06-01

WIBOR 3 M z ostatniego dnia m-ca Kwartalna 4,77 2022-04-01
Średni WIBOR 1 M z ostatniego m-ca Miesięczna 5,59 2022-06-01
Średni WIBOR 3 M z ostatniego m-ca Kwartalna 2,35 2022-04-01
Średni WIBOR 3 M z ostatniego m-ca Miesięczna 6,42 2022-06-01
Średni WIBID 1 M z ostatniego m-ca Miesięczna 5,39 2022-06-01
WYSOKOŚĆ ZADŁUŻENIA PRZETERMINOWANEGO
Zadłużenie przeterminowane   23 2022-06-09