Oprocentowanie

 

 

 

STAWKI PODSTAWOWYCH STÓP PROCENTOWYCH STOSOWANYCH PRZY USTALANIU OPROCENTOWANIA DLA KREDYTÓW I LOKAT OPARTYCH O NIŻEJ WYMIENIONE STAWKI BAZOWE
Opis Aktualizacja Stawka Data obowiązywania od
WIBOR 1 M z ostatniego dnia m-ca Miesięczna 7,01 2022-09-01
WIBOR 1 M z ostatniego dnia m-ca Kwartalna 6,59 2022-07-01
WIBOR 3 M z ostatniego dnia m-ca Miesięczna 7,11

2022-09-01

WIBOR 3 M z ostatniego dnia m-ca Kwartalna 7,01 2022-07-01
Średni WIBOR 1 M z ostatniego m-ca Miesięczna 6,85 2022-09-01
Średni WIBOR 3 M z ostatniego m-ca Kwartalna 6,85 2022-07-01
Średni WIBOR 3 M z ostatniego m-ca Miesięczna 7,04 2022-09-01
Średni WIBID 1 M z ostatniego m-ca Miesięczna 6,65 2022-09-01
WYSOKOŚĆ ZADŁUŻENIA PRZETERMINOWANEGO
Zadłużenie przeterminowane   24,5 2022-09-08