Rachunki

 • Polski Bank Spółdzielczy w Wyszkowie prowadzi następujące rachunki rozliczeniowe:

  • Rachunek bieżący, który służy do gromadzenia środków pieniężnych oraz przeprowadzania rozliczeń pieniężnych,
  • Rachunek pomocniczy, który służy do gromadzenia środków na określony cel i przeprowadzania określonych przez Posiadacza rachunku rozliczeń pieniężnych,
  • Rachunek na wyodrębnione cele, prowadzone są na zasadach indywidualnych określonych
   w umowach zawartych z Posiadaczem rachunku,

  Warunki i zalety rachunku rozliczeniowego:

  • internetowy dostęp do rachunku przez 24 h,
  • przeprowadzanie rozliczeń pieniężnych związanych z prowadzoną działalnością,
  • szybki dostęp do gotówki bez prowizji, dzięki rozległej sieci placówek Banku, a także poprzez sieć ponad 4500 bankomatów,
  • SMS-owe powiadomienia o wysokości środków na rachunku,
  • telefoniczny dostęp do informacji o stanie rachunku,
  • składanie stałych zleceń,
  • składanie poleceń zapłaty,
  • otwieranie rachunków lokat terminowych w złotych i w walutach wymienialnych,
  • korzystanie z dodatkowych środków finansowych – kredytu w rachunku bieżącym i innych kredytów na działalność gospodarczą oferowanych przez Bank.
  • waluta rachunku – PLN, USD, GBP, CHF, EUR
 • ludzie Osobiście w placówce

  Nasi pracownicy udzielą szczegółowych informacji i służą pomocą przy wypełnianiu dokumentacji.

  Placówki i bankomaty
  telefon Kontakt telefoniczny

  0 29 74 35 213
  (koszt jak za rozmowę lokalną)