Rachunek A'vista

 • KTO MOŻE OTWORZYĆ RACHUNEK A’VISTA?

  Rachunek płatny na każde żądanie (a’vista) przeznaczony jest dla:

  • osób fizycznych będących członkami Rad Rodziców, pracowniczych kas zapomogowo-pożyczkowych i innych jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej,
  • klientów oszczędzających w tradycyjny sposób – rachunek potwierdzony książeczką oszczędnościową.


  CO ZYSKUJESZ WRAZ Z RACHUNKIEM?

  • bezpieczeństwo deponowanych środków,
  • dostępność środków gromadzonych na rachunku przy jednoczesnym ich oprocentowaniu,
  • brak konieczności deklarowania okresu umownego.
 • ludzie Osobiście w placówce

  Nasi pracownicy udzielą szczegółowych informacji i służą pomocą przy wypełnianiu dokumentacji.

  Placówki i bankomaty
  telefon Kontakt telefoniczny

  0 29 74 35 213
  (koszt jak za rozmowę lokalną)