Kredyt Płatniczy

 • Kredyt płatniczy przeznaczony jest na pokrycie bieżących zobowiązań wynikających, między innymi z potrzeby zasilenia finansowego na płace, zobowiązania z tytułu dostaw, robót i usług lub pokrycia udzielonych Kredytobiorcy przez Bank gwarancji i poręczeń.

  Kredyt płatniczy może dostać Klient, który:
  - prowadzi rachunek bieżący, charakteryzujący się stałą częstotliwością wpłat przez okres co najmniej
  1 roku,
  - posiada zdolność kredytową,
  - wywiązuje się terminowo z zobowiązań wobec Banku i innych instytucji.

  Warunki i zalety kredytu płatniczego:

  - Okres kredytowania do 30 dni,
  - Kwota kredytu uzależniona od potrzeb Klienta oraz kondycji finansowej przedsiębiorstwa,
  - Automatyczna spłata zadłużenia w momencie wpływu środków na rachunek,
  - Waluta kredytu - PLN,
  - Atrakcyjna oferta ubezpieczeń kredytowych.

 • ludzie Osobiście w placówce

  Nasi pracownicy udzielą szczegółowych informacji i służą pomocą przy wypełnianiu dokumentacji.

  Placówki i bankomaty
  telefon Kontakt telefoniczny

  0 29 74 35 208
  (koszt jak za rozmowę lokalną)