Kredyt w Rachunku Bieżącym

 • Kredyt w rachunku bieżącym przeznaczony jest na pokrycie bieżących zobowiązań Kredytobiorcy związanych z prowadzoną działalnością. Spłata części lub całości kredytu odnawia kredyt o równowartość dokonanej spłaty i umożliwia wielokrotne wykorzystanie kredytu w okresie obowiązywania umowy.

  Kredyt w rachunku bieżącym może dostać Klient, który:
  - prowadzi rachunek bieżący lub zobowiąże się do jego otwarcia,
  - posiada zdolność kredytową,
  - zobowiązuje się do przeprowadzania rozliczeń za pośrednictwem rachunków w Banku w wysokości minimum kwoty    udzielonego kredytu,
  - wywiązuje się terminowo z zobowiązań wobec Banku i innych instytucji.

  Warunki i zalety kredytu w rachunku bieżącym:
  - Okres kredytowania do 12 miesięcy, z możliwością przedłużenia na kolejny okres,
  - Kwota kredytu uzależniona od potrzeb Klienta oraz obrotów i sald na rachunku bieżącym,
  - Automatyczna spłata zadłużenia w momencie wpływu środków na rachunek,
  - Waluta kredytu - PLN
  - Atrakcyjna oferta ubezpieczeń kredytowych.

 • ludzie Osobiście w placówce

  Nasi pracownicy udzielą szczegółowych informacji i służą pomocą przy wypełnianiu dokumentacji.

  Placówki i bankomaty
  telefon Kontakt telefoniczny

  0 29 74 35 208
  (koszt jak za rozmowę lokalną)