Autodealing eBankNet

16-10-2020

Uprzejmie informujemy, że udostępniliśmy w bankowości internetowej eBankNet funkcję Autodealing.

Jest ona dostępna dla Klientów posiadających: aktywny dostęp do usługi bankowości elektronicznej eBankNet, rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy lub bieżący w walucie PLN oraz prowadzony w ramach tego samego numeru modulo Klienta, rachunek oszczędnościowy płatny na każde żądanie w walutach obcych (np. w walucie EUR, USD, GBP, lub CHF).

Po zalogowaniu się do eBankNet w zakładce Przelewy dostępna jest funkcja Autodealing. Za jej pośrednictwem możecie Państwo w łatwy sposób dokonać transakcji kupna lub sprzedaży wybranych walut.

autodealing 1

Autodealing eBankNet to:

  • atrakcyjniejsze kursy wymiany walut w porównaniu z Tabelą kursów Banku;
  • trzy zróżnicowane przedziały kursów wymiany dla ilość kupna lub sprzedaży jednostek pieniężnych (do 10 jednostek, do 5000 jednostek oraz powyżej 5000 jednostek);
  • szybki i prosty proces zawierania transakcji kupna lub sprzedaży walut;
  • bezgotówkowa wymiana dla następujących par EUR, USD, GBP, CHF;
  • brak opłat za dokonanie transakcji wymiany walutowej;

Regulacje Autodealing eBankNet do pobrania:

Znajdziesz nas też tutaj