Aktualności

Zebranie Przedstawicieli

Z A W I A D O M I E N I E           Zarząd Polskiego Banku Spółdzielczego w Wyszkowie zawiadamia, że zgodnie z § 21 Statutuw dniu 1 czerwca 2023 roku o godzinie...

więcej...

Przekazy z/do Ukrainy

Szanowni Klienci! Ze względu na sytuację w Ukrainie oraz to, że Ukraina nie jest członkiem Unii Europejskiej, prosimy aby przekazy przychodzące i wychodzące zawierały pełne dane adresowe odbiorcy/nadawcy...

więcej...

BLIK w aplikacji PBS Wyszków Mobilnie

Instrukcja korzystania z BLIK w aplikacji PBS Wyszków Mobilnie Usługa BLIK w dotychczasowej aplikacji BS Pay zostanie wyłączona w dniu 08.05.2023 r, po tym terminie usługa BLIK będzie dostępna wyłącznie...

więcej...

WIRON

Trwają prace nad nowym wskaźnikiem referencyjnym stopy procentowej. Wskaźnik ten stosowany jest przy wyliczaniu oprocentowania kredytów, a także przy podawaniu kosztów produktów leasingowych, faktoringowych,...

więcej...