Skip to main content
  • Aktualności
  • Zmiany w regulaminach otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla osób fizycznych

Zmiany w regulaminach otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla osób fizycznych

29-05-2024

Szanowni Państwo!

Uprzejmie informujemy o wprowadzeniu od 1 czerwca 2024r. zmian w „Regulaminie otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla osób fizycznych w Polskim Banku Spółdzielczym w Wyszkowie i „Regulaminie świadczenia usług bankowości drogą elektroniczną dla osób fizycznych”.

Podstawą prawną zmian jest § 99 ust 1 pkt 1), 4) i 5) Regulaminu otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla osób fizycznych w Polskim Banku Spółdzielczym w Wyszkowie i § 27 ust 1 pkt 1), 4) i 5) Regulaminu świadczenia usług bankowości drogą elektroniczną dla osób fizycznych, które upoważniają Bank do dokonania zmian, w przypadku:

  • zmian w przepisach prawa powszechnie obowiązującego,
  • zmiany w produktach Banku,
  • podwyższenie poziomu świadczenia przez Bank usług, bądź czynności bankowych.

Dostosowaliśmy w „Regulaminie otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla osób fizycznych” zapisy zabezpieczające interes Klienta w związku z wejściem w życie Ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczania niektórych skutków kradzieży tożsamości. Ustawa ma na celu przede wszystkim zwiększenie ochrony przed nadużyciami wynikającymi z kradzieży danych i ograniczenie skali zjawiska wyłudzania środków finansowych poprzez zaciąganie zobowiązań finansowych na inną osobę bez wiedzy i zgody właściciela. Dzięki ustawie może Pani/Pan zastrzec swój PESEL (czynność może zostać odwołana) a my musimy sprawdzić przed zawarciem m.in. umowy rachunku oszczędnościowego i rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego, kredytu i pożyczki oraz wypłatą gotówkową z rachunku bankowego w kwocie określonej przez ww. ustawę, czy numer PESEL posiadacza rachunku bankowego jest zastrzeżony.

- Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla osób fizycznych

- Regulamin świadczenia usług bankowości drogą elektroniczną dla osób fizycznych

Znajdziesz nas też tutaj