Wydłużenie okresu ważności kart debetowych

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że od dnia 02.11.2022r. nowo wydawane lub wznawiane karty debetowe (płatnicze) będą posiadały wydłużony termin ważności wynoszący 60 miesięcy  (5 lat).

Ważność kart wydanych do dnia 01.11.2022 pozostaje bez zmian.

W związku z powyższymi zmianami, dokonano również zmian w Regulaminach obowiązujących w Banku, tj. w:

- „Regulaminie otwierania i prowadzenia rachunków dla osób fizycznych”,

- „Regulaminie otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla klientów instytucjonalnych”.