Lokata S-Max

15-07-2022

sMAX v2

  • minimalna kwota wkładu na lokatę wynosi: 1000 zł
  • lokata oprocentowana jest według zmiennej stopy procentowej w stosunku rocznym w wysokości 5,5%
  • lokata dostępna dla klientów posiadających rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy
  • lokata odnawialna - ulega odnowieniu na kolejny okres, na warunkach obowiązujących dla lokat terminowych Standard
Znajdziesz nas też tutaj