Lokata E-Max

eMAX v2

  • minimalna kwota wkładu na lokatę wynosi: 1000 zł
  • lokata oprocentowana jest według stałej stopy procentowej w stosunku rocznym w wysokości 6%
  • okres lokaty 3 miesiące
  • lokata dostępna jest dla klientów posiadających bankowość elektroniczną eBankNet