Skip to main content

WAKACJE KREDYTOWE 2022

28-07-2022

Szanowni Państwo

W dniu 29 lipca 2022 roku wchodzi w życie ustawa z dnia 7 lipca 2022 r. o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom (dalej ustawa), tym samym przedstawiamy Państwu informację o możliwości składania Wniosku o zawieszenie spłaty kredytu hipotecznego udzielonego w walucie polskiej przed dniem 1 lipca 2022, w Polskim Banku Spółdzielczym w Wyszkowie

Zawieszenie spłaty kredytu przysługuje wyłącznie konsumentowi w okresie:

1) od dnia 1 sierpnia 2022 r. do dnia 30 września 2022 r. – w wymiarze dwóch miesięcy;

2) od dnia 1 października 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. – w wymiarze dwóch miesięcy;

3) od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. – w wymiarze miesiąca w każdym kwartale.

Zawieszenie spłaty kredytu przysługuje konsumentowi tylko w stosunku do jednej umowy w celu nabycia nieruchomości przeznaczonej na zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych.

Wzór wniosku o zawieszenie spłaty kredytu hipotecznego udostępnimy 29 lipca 2022 r. na stronie internetowej.

Wniosek o zawieszenie spłaty kredytu hipotecznego udzielonego w walucie polskiej przed dniem 1 lipca 2022 możecie Państwo złożyć:

1) w Placówce Banku;

2) poprzez dostarczenie Wniosku drogą pocztową na adres Polskiego Banku Spółdzielczego w Wyszkowie: 07-200 Wyszków ul. Tadeusza Kościuszki 5. (Wniosek podpisany przez wszystkich Kredytobiorców)

3) poprzez system bankowości elektronicznej (skan Wniosku w formacie pdf podpisany przez wszystkich kredytobiorców);

4) poprzez dostarczenie Wniosku do Banku drogą mailową, wyłącznie, gdy załączony do maila Wniosek opatrzony jest podpisem elektronicznym wszystkich Kredytobiorców; (Wniosek podpisany podpisem kwalifikowanym lub profilem zaufanym przez wszystkich kredytobiorców);

Wniosek o zawieszenie spłaty powinien wpłynąć do Banku niezależnie od sposobu jego przekazania nie później niż w dniu płatności wskazanej przez Kredytobiorcę raty/rat w godzinach pracy Banku.

Godziny pracy Banku: od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 do 16:00. Wnioski przesłane drogą elektroniczną po godzinie 16:00 w dni robocze lub w dni wolne od pracy Banku będą traktowane jak wpływające w następnym dniu roboczym.

W przypadku wniosków składanych drogą pocztową na adres Banku decyduje data doręczenia Wniosku do Banku. W przypadku, kiedy Wniosek został doręczony do Banku po terminie płatności raty wskazanej we Wniosku, Wniosek w tym zakresie jest odrzucany.

 

Wnioski zawierające braki formalne będą odrzucane. Wniosek powinien zawierać, co najmniej elementy, o których mowa w ustawie (art. 73 ustawy).

Przewodnik po wakacjach kredytowych - przygotowany przez Ministerstwo Finansów.

Wniosek o zawieszenie spłaty kredytu hipotecznego

Instrukcja złożenia wniosku o zawieszenie spłaty kredytu w bankowości elektronicznej eBankNet

Znajdziesz nas też tutaj