Skip to main content
  • Aktualności
  • „Cyberbezpieczeństwo podczas zawierania transakcji elektronicznych z podmiotami rynku finansowego, ochrona konsumentów na rynku finansowym (...)”

„Cyberbezpieczeństwo podczas zawierania transakcji elektronicznych z podmiotami rynku finansowego, ochrona konsumentów na rynku finansowym (...)”

30-08-2023

Polski Bank Spółdzielczy w Wyszkowie stawia bezpieczeństwo, jako jedno z najważniejszych priorytetów.

Współuczestniczymy w wielu kampaniach, wspieramy podnoszenie świadomości zagrożeń w internecie, a w szczególności podczas korzystania z bankowości elektronicznej, realizowania płatności kartami czy za pomocą aplikacji mobilnej.

Zachęcamy Państwa do udziału w organizowanym przez Urząd Komisji Nadzoru Finansowego webinarium CEDUR pod tytułem „Cyberbezpieczeństwo podczas zawierania transakcji elektronicznych z podmiotami rynku finansowego, ochrona konsumentów na rynku finansowym, w szczególności przed działalnością cyberprzestępców, uwzględniając takie metody oszustw, jak vishing i spoofing”, które odbędzie się 4 września 2023 roku.

img src="https://www.knf.gov.pl/knf/pl/komponenty/img/Grafika%20-%20webinarium%20CEDUR%20dla%20seniorów%20i%20ich%20opiekunów%20-%204%20września%202023%20roku_83124.png" a" w" h" s" /"

Webinarium jest organizowane przez Urząd Komisji Nadzoru Finansowego w ramach projektu Centrum Edukacji dla Uczestników Rynku – CEDUR, we współpracy z Komendą Główną Policji oraz Ministerstwem Rodziny i Polityki Społecznej. Szkolenie odbędzie się 4 września 2023 r. (10:00-12:35). Logowanie uczestników na webinarium rozpocznie się od 9:45. Rejestracja na webinarium odbywa się online, tj. poprzez elektroniczny formularz zgłoszeniowy.

Potwierdzenia uczestnictwa zostaną przesłane najpóźniej 1 września 2023 r., a szczegółowe informacje techniczne zostaną przesłane po potwierdzeniu uczestnictwa oraz wysłaniu wiadomości z zaproszeniem na spotkanie.

Udział w webinarium jest bezpłatny.

Znajdziesz nas też tutaj