Ryzyko zmiany oprocentowania twojego kredytu

Kampania Społeczna: "Ryzyko stopy procentowej zobowiązań kredytowych"

W obecnym otoczeniu niskich lub wręcz ujemnych stóp procentowych bardzo ważna jest świadomość ryzyka stopy procentowej związanego z należnościami i zobowiązaniami finansowymi, w szczególności w przypadku zobowiązań kredytowych - możliwego wzrostu oprocentowania kredytów, skutkującego wzrostem rat kredytowych.

Na rynku dostępne są kredyty o oprocentowaniu zmiennym, stałym i okresowo stałym charakteryzujące się różnym poziomem ryzyka stopy procentowej. Twój dochód nie zależy od rynkowych stóp procentowych, więc kredyty o zmiennym oprocentowaniu są obarczone największym ryzykiem.

Pełna informacja udostępniona jest przez Komisji Nadzoru Finansowego w ramach kampani społecznej - link: https://www.knf.gov.pl/dla_konsumenta/kampanie_spoleczne/ryzyko_stopy_procentowej