Wnioski Rodzina 500+ w bankowości eBankNet

Program Rodzina 500+

Uprzejmie informujemy, że nowe wnioski o wypłatę świadczenia 500 plus są już dostępne w systemach bankowości elektronicznej Polskiego Banku Spółdzielczego w Wyszkowie.

Dzięki systemowi bankowości internetowej można w sposób bezpiecznym, szybki i wygodny wysłać wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego w ramach Programu Rodzina 500 plus.

Termin wypłaty świadczeń 500 plus w roku 2021 zależy od tego, kiedy złożony zostanie wniosek:

  • jeżeli wniosek zostanie złożony do 30 kwietnia, wypłata świadczenia nastąpi do 30 czerwca;
  • jeżeli wniosek zostanie złożony od 1 do 31 maja spowoduje, wypłata świadczenia nastąpi do 31 lipca;
  • jeżeli wniosek zostanie złożony od 1 do 30 czerwca, wypłata świadczenia nastąpi do 31 sierpnia;
  • jeżeli wniosek zostanie złożony od 1 do 31 lipca, wypłata świadczenia nastąpi do 30 września

Wnioski złożone do 30 czerwca zapewnią ciągłość otrzymywania świadczenia. Osoby, które złożą wnioski w terminie do 30 czerwca, otrzymają wyrównanie za okres od 1 czerwca 2021 r. (koniec obecnego okresu rozliczeniowego). Natomiast osobom, które wyślą wniosek od 1 lipca, świadczenie będzie przysługiwało od miesiąca złożenia wniosku, tj. nie zostanie wypłacone wyrównanie. 

Bank umożliwia Ci złożenie wniosku w Programie Rodzina 500 plus online w bankowości internetowej w sekcji dedykowanej specjalnie dla Programu.

Po rozpatrzeniu wniosku i przyznaniu w formie decyzji administracyjnej świadczenia wychowawczego, co miesiąc otrzymasz wypłatę świadczenia na wskazane konto bankowe.
Za skorzystanie z usługi realizacji wniosku Rodzina 500 plus Bank Spółdzielczy nie pobiera żadnej opłaty.

Więcej informacji:

https://www.gov.pl/web/rodzina/rodzina-500-plus